Autor Johnny Goto

Intelektualni klub
0

Legalizirajmo oružje

Legalizacija oružja je proces demokratizacije društva, za razliku od kvazidemokracije titoističkog tipa koja koristi monopol na primjenu oružane sile.

1 2 3 26