Izborni zakon snaga referenduma

0

 

Republika Hrvatska je Ustavom u članku 1. određena kao demokratska država u kojoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, a narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. Trokut demoktratska država– vlast naroda – ostvarivanje vlasti predstavnicima i neposrednim odlučivanjem je osnovica političkog funkcioniranja države, nabrojanim redoslijedom uz iznimku.

Iako je Ustav RH nedvosmislno istaknuo demokraciju, proisticanje vlasti iz naroda, pripadnost vlasti narodu ispred ostvarivanja vlasti predstavnicima, neposredno odlučivanje u kontekstu ima veći značaj od ostvarivanja vlasti zastupničkim modelom. U temeljima Ustava, po redoslijedu navođenja i važnosti, zastupnici su posljednji instrument ostvarenja vlasti. Ako vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, neposredno odlučivanje – zakonom definirano kao referendum – je neophodno jamstvo smisla udruživanja zajednice u tvorevinu koju nazivamo država.

Dosadašnja praksa neograničene svevlasti zastupnika i zastupničkog doma – (Državnog) Sabora RH – je protivna intenciji Ustava RH. Ojačavanje uloge parlamentarnih zastupnika i bitno slabljenje institucije neposrednog odlučivanja politički je trend protivan ustavnim odredbama.

I podložno krivičnom gonjenju. Vrijeme i način ostvarenja osnovnog prava naroda – ostvarivati vlast – nakon ustavne promjene po kojoj odluke donose ili parlamentarni zastupnici ili narod je svedeno na teoretsku mogućnost. Onaj tko je proveo ustavnu promjenu po kojoj parlamentarni zastupnici ne moraju imati suglasnost naroda za donošenje odluke, a narod bi referendumom mogao i morao opozvati odluke parlamenta, otežavajući provedbu referendum, je počinio teško kazneno djelo onemogućavanja ostvarenja ustavnih prava naroda u Republici Hrvatskoj. Potrebno je promjenom zakona o referendumu i promjenom Ustava RH umanjiti ovlasti parlamentarnih zastupnika i omogućiti brzinu i snagu referenduma.

Referendum je važan u održavanju vlasti naroda, ali je istovremeno i poluga održavanja demokraciji. Osobina demokracije je raspršivanje političke moći na grupe i pojedince. Idelno raspršivanje je podjednaka politička moć svakog pojedinca. Uz obavezu poštivanja ustavnog ustroja države, po kojem vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, svako nastojanje umanjenja vlasti naroda je ometanje demokracije. Švicarski model referenduma (mn.), s 50 000 potpisa registriranih birača s rokom potpisivanja 100 dana ili 100 000 potpisa registriranih birača za ustavotvorni referendum s rokom potpisivanja 18 mjeseci, primjer su kako referendum obavlja višestruku zadaću. Učestali referendumi osiguravaju vlast naroda, jačaju demokraciju pretpostavljajući volju naroda zakonodavnoj vlasti. Posebno je važno istaknuti referendum kao sredstvo očuvanja suvereniteta malih naroda čiji politički zastupnici nisu sposobni braniti tu važnu osobinu vlasti.

Suverenitet je potpuna vlast vladara, države ili naroda na vlastitom teritoriju neovisno o izvanjskoj vlasti. Zakon o referendumu u Republici Hrvatskoj navodi odlučivanje o pitanjima određenim Ustavom, o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne samouprave. Drugi oblici neposrednog odlučivanja i izjašnjavanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne samouprave su: savjetodavni referendum, mjesni zborovi građana i predstavke građana.

Podijeli.

O Autoru

 • Video galerija

  Saborski zastupnik general Željko Glasnović - NE EKOCIDU!

  BUJICA GENERAL ZELJKO GLASNOVIC U SABOR!

  General Željko Glasnović

  Snimka prijenosa konferencije za novinare

  Željko Glasnović ZA SVE KOJI GA MRZE! "Napraviti ću Vam državu u 3 Mjeseca" !! 14.12.2017.

  Čestit Božić i sretna Nova godina 2018.

  Load more...
Autorska prava © Zdrug Politički portal | 2017.