Hrvatska kao nacionalna država (komunjarskih profesora prava)

0

Neprofitabilna budala na fakultetu

Rasprava o teritorijalnom preustroju polučio je nekoliko legendarnih gluposti.

Na nacionalnoj televiziji se u Temi dana pojavi profesor (kasnije sam uvidom u biografiju vidio kako je riječ o sdpovom ideologu u savjetu za lokalnu samoupravu, pa sam se predomislio o opsegu blogovskog pojašnjavanja …) Ivan Koprić. Njegova tvrdnja o povijesnih pet regija (kao osnove nove-stare teritorijalne podjele) ne obuhvaća 150-godišnju borbu za nacionalnu Hrvatsku. Proces hrvatskog ujedinjenja traje od prvih stranačkih političkih početaka i podrazumijeva političku povijest u kojoj su se Hrvati suočavala s cjepkanjem i okupacijom (tada se okupacija BiH još uvijek zvala okupacija) hrvatskih teritorija.
Partijska nakaza (radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu) spominje otkaze u općinama, a zaboravlja kako je (odavno) kandidat za otkaz na fakultetu. Zašto bi neprofitabilni fakultet i neperspektivan profesor imali jamstvo financiranja, a općine koje su odraz prava na lokalnu upravu (bez obaveze ekonomski funkcionirati pozitivno) bile raspuštene? Imaju li pravo neprofitabilne općine uvesti posebne poreze na robe koje ne potječu s područja općine i imaju li općine pravo uvesti carinu na prolaz roba i ljudi preko teritorija općine (time bi zasigurno poboljšale svoje financijsko stanje)?

Bivša ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović (u intervjuu koji je dala za mandata) legendarno objašnjava potrebu ukidanja općina (iako je općina tijelo lokalne samouprave propisano zakonom – po kojem općine ne moraju nužno poslovati s dobiti). Uzima za pravio ministarstvu (državnoj vlasti) odlučivati o općinama. Zaboravila je kako općine čine državu. Kada država (samovoljno) postavlja općine ukida se smisao države (negiraju se povelje UN-a i teorija moderne države kao servisa stanovništva). Moderno poimanje države podrazumijeva državu kao strogo kontroliranu tvorbu, koju treba ukinuti ili staviti pod prisilnu upravu ako ne funkcionira ekonomično.

Zaključujem: udar na općine i županije udar je na više stoljetnu težnju Hrvata izgraditi modernu nacionalnu državu, ima namjeru izazvati dvojbu naroda u državu (kao najneekonomičniju političku tvorevinu). I vratiti Hrvatsku u okupaciju.
Likvidirati.

Podijeli.

O Autoru

Autorska prava © Zdrug Politički portal | 2017.
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.