Gledate: Intelektualni klub

Intelektualni klub
0

Legalizirajmo oružje

Legalizacija oružja je proces demokratizacije društva, za razliku od kvazidemokracije titoističkog tipa koja koristi monopol na primjenu oružane sile.

Intelektualni klub
0

Naci

Kad nestručni ljudi-narkomani s državnih funkcija pokušavaju biti utjecajni, onda ljudi-žabe traže izgubljenu pamet u mulju zapuštene lokve.